Фонетика іспанської в Латинській Америці

Літери Вимова
a а
b б
c c - перед e/i; к - в інших випадках
ch ч
d д на початку слова та після l, n; як англійське th в this у інших випадках
e е
f ф
g ґ перед a/o/u, х перед e/i
gu завжди ґ
ґу
h (Німий)
i і
j х
l л (м'яке)
ll дуже схоже на наше й, яке не зливається з наступним голосним
m м
n н
ñ нь
o о
p п
qu к
r р (енергійно, якщо це перша літера в слові)
s с
t т
u у
v в, з відтінком б
y й; на початка слова в Латинській Америці м'ягке дж, в Чилі і
x кс, рідко х
z енергійне, густе с, як в англійському thing


Наголос:

1 . У словах, що закінчуються на голосний звук або на приголосні -n, - s, наголос падає на передостанній склад.
2 . У словах, що закінчуються на приголосний звук, наголос падає на останній склад.
3. Слова, що відхиляються від цих правил, пишуться з наголосом.