Kharchuk S. V.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences
(comparable to the Academic Degree of Doctor of Philosophy)


Наукові інтереси:

1. Вивчення пилових хвостів комет методом динамічного моделювання на основі алгоритму Монте-Карло.
2. Теріологічне називництво.

Реферовані публікації

1. Чурюмов К., Іванчук В., Харчук С., Дубровський Ю., Мормиль В., Солоненко В. Результати астрономічних, метеорологічних та біологічних спостережень під час повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 р. [Results of astronomical, meteorological and biological observations during the total solar eclipse august 11, 1999] // Труди міжнародної конференції КАММАК–99 "Сучасні проблеми комет, астероїдів, метеорів, метеоритів, астроблем, кратерів" (ред. К.І. Чурюмов), Вінниця, 2000. — С. 449–457. • PDF (uk)
2. Kharchuk S.V., Korsun P.P., Mikuz H. Model analysis of the dust tail of comet Hale-Bopp // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2009, Vol. 25, Iss. 4, P. 189–193. • PDF (en) [Модельный анализ пылевого хвоста кометы Хейла-Боппа // Кинематика и физика небесных тел, 2009, Т. 25, № 4, С. 268-276. • PDF (ru)]
3. Kharchuk S.V., Korsun P.P. Striated features in the dust tail of comet C/2006 P1 (McNaught) // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2010, Vol. 26, Iss. 6, P. 322–325. • PDF (en) [Полосоподобные детали в пылевом хвосте кометы C/2006 P1 (Мак-Нота) // Кинематика и физика небесных тел, 2010, Т. 26, № 6, С. 68-75. • PDF (ru)]
4. Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи [Nomenclature principles of taxonomic diversity description of European mammals] // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — T. 164, № 3. — C. 124–135. • PDF (uk)
5. Харчук С.В., Корсун П.П. Утворення смугових структур у пилових хвостах комет [The formation of striated structures in dust tails of comets] // Вісник Астрономічної школи. — 2012. — 8, № 1. — С. 80–86. • PDF (uk)
6. Kharchuk S.V., Korsun P.P. 2015. Model of the Dust Tail of Comet C/2011 L4 (PANSTARRS) Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 31(1): 52–57 • PDF (en) • PDF (uk)
7. Харчук С.В., Іванова О.В., Корсун П.П., Баранський О.Р. Модельний аналіз пилового хвоста комети C/2012 K5 (LINEAR) [Model Analysis of the Dust Tail of Comet C/2012 K5 (LINEAR)] // Кінематика і фізика небесних тіл. — 2015. — 31, N. 5. — С. 30–36 • PDF(uk), • PDF (en), • PDF (ru)
8. Харчук С.В., Иванова А.В., Корсун П.П., Киселев Н.Н., Москвитин А.С. Моделирование пылевого хвоста кометы C/2012 S1 (ISON) по результатам наблюдений [Modeling of the Dust Tail of Comet C/2012 S1 (ISON) from the Results of Observations] // Астрономический вестник.— 2015.— 49, N. 5. — С. 353–358 • PDF (ru), • PDF (en)
9. Харчук, Л.; Харчук, С. Дикі ссавці Чернігівського району Запорізької області: до складу фауни та значення видів у культурному житті [Wild mammals of Chernihivka Raion of Zaporizhia Oblast: the composition of fauna and the importance of species in culture] // Novitates Theriologicae. — 2015. — 9. — С. 64–73. • PDF (uk)
10. Харчук С.В. Фізичні характеристики пилу вибраних довгоперіодичних комет за результатами динамічного моделювання [The physical characteristics of dust of the selected long-period comets derived from the dynamical modeling]. Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук. — Київ, 2016. — 19 с. • PDF (uk)
11. Загороднюк, І.; Пархоменко, В.; Харчук, С. Іван Верхратський та його огляд біології кажанів і хіроптерофауни Галичини (1869) [Ivan Verkhratsky and his review on bat biology and on the bat fauna of Galicia (1869)] // Праці Теріологічної Школи. — 2017. — 15. — С. 10–27. • PDF (uk)
12. Загороднюк, І.; Харчук, С. Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців [The Ukrainian Zoonymics and the Mutual Influence of Scientific and Vernacular Names of Mammals] // Вісник Національного науково-природничого музею. — 2017. — 15. — С. 37–66. • PDF (uk)
13. Харчук, С. Назви ссавців України на вебсайтах зоологічних і природничих музеїв України [Ukrainian names of mammals in websites of zoological and natural history museums of Ukraine] // Природнича музеологія. — 2019. — 5. — С. 135–138. • PDF(uk)
14. Харчук, С.; Загороднюк, І. Родини ссавців світу: огляд таксонів та їхні українські назви [Mammal families of the world: review of taxa and their Ukrainian names] // Geo&Bio. — 2019. — 17. — С. 85–115. • PDF(uk)
15. Загороднюк, І.; Харчук, С. 2020. Історична, етимологічна та біогеографічна розвідки щодо українських назв ссавців роду Spermophilus (Mammalia) [A historical, etymological, and biogeographical study of Ukrainian names of mammals of the genus Spermophilus (Mammalia)] Theriologia Ukrainica, 19: 66–89. • PDF(uk)
16. Харчук, С. Популяризація ідеї охорони біорізноманіття через відзначення днів тварин [Promotion of the idea of biodiversity protection through the celebration of animal days] // Novitates Theriologicae. — 2020. — 11. — С. 199–205. • PDF(uk)

Нереферовані публікації

1. Чурюмов К.І., Іванчук В.Г., Дубровський Ю.В., Мормиль В.Г., Солоненко В.І., Харчук С. Деякі результати астрономічних, метеорологічних, біологічних спостережень під час повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 р. // Book of abstracts of the International Conference "CAMMAC–99". — Vinnytsia, 1999. — Р. 64. • PDF (uk)
2. S.V. Kharchuk Dust Tail Modelling for Comet Hale-Bopp // 15th Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Proceeding of Contributed Papers. — Kyiv, 2008. — Р. 57–59. • PDF (en)
3. S.V. Kharchuk Striated Features in the Dust Tail of Comet C/2006 P1 (McNaught) // 16th Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics : Proceedings of Contributed Papers. — Kyiv, 2009. — P. 73–74. • PDF (en)
4. Корсун П.П., Харчук С.В. Смугоподібні структури в пилових хвостах комет // Міжнародна наукова конференція «Астрономія та фізика космосу в Київському університеті» : Збірка тез. — 2010. — С. 69. • PDF (uk)
5. Харчук С.В. Утворення смугоподібних структур в пилових хвостах комет // Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених» : Тези доповідей. — 2012. — С. 63. • PDF (uk)
6. Харчук С.В., Корсун П.П. Модельний аналіз пилового хвоста комети С/2011 L4 (PANSTARRS) // Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених» : Тези доповідей. — 2014. — С. 68. • PDF (uk)
7. Харчук С.В. Фізичні характеристики пилу вибраних довгоперіодичних комет за результатами динамічного моделювання : Дис. канд. фіз.-мат. наук. — Київ, 2015. — 122 c. • PDF (uk)
8. Харчук С.В. Есе про кометно-земні зв'язки // Країна знань. — 2017. — № 9–10. — С. 15–16. • PDF (uk)

Неопубліковане:

1. Харчук С.В. (під керівництвом Харчук Л.І.) Україна в житті і творчості Юрія Липи : робота МАН України. — Чернігівка, 1999. • PDF
2. Харчук С.В. (під керівництвом Чурюмова К.І.) Еволюція орбіт комет сім'ї Юпітера : Дипломна робота. — Київ, 2004. — 36 c. • PDF
 gr.