Kharchuk S. V.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences
(comparable to the Academic Degree of Doctor of Philosophy)Наукові інтереси:

1. Вивчення пилових хвостів комет методом динамічного моделювання на основі алгоритму Монте-Карло.
2. Теріологічне називництво.

Реферовані публікації

1. Чурюмов К., Іванчук В., Харчук С., Дубровський Ю., Мормиль В., Солоненко В. Результати астрономічних, метеорологічних та біологічних спостережень під час повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 р. // Труди міжнародної конфереції КАММАК–99 "Сучасні проблеми комет, астероїдів, метеорів, метеоритів, астроблем, кратерів" (ред.К.І.Чурюмов), Вінниця, 2000. — С. 449–457. • PDF (uk)
2. Kharchuk S.V., Korsun P.P., Mikuz H. Model analysis of the dust tail of comet Hale-Bopp // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, August 2009, Vol. 25, Iss. 4, P. 189–193. • PDF (en)
3. Kharchuk S.V., Korsun P.P. Striated features in the dust tail of comet C/2006 P1 (McNaught) // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, December 2010, Vol. 26, Iss. 6, P. 322–325. • PDF (en)
4. Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — T. 164, № 3. — C. 124–135. • PDF (uk)
5. Харчук С.В., Корсун П.П. Утворення смугових структур у пилових хвостах комет // Вісник Астрономічної школи. — 2012. — 8, № 1. — С. 80–86. • PDF (uk)
6. Kharchuk S.V., Korsun P.P. Model of the Dust Tail of Comet C/2011 L4 (PANSTARRS) // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. — 2015. — 31, N. 1. — P. 52–57 • PDF (en) • PDF (uk)
7. Харчук С.В., Іванова О.В., Корсун П.П., Баранський О.Р. Модельний аналіз пилового хвоста комети C/2012 K5 (LINEAR) // Кінематика і фізика небесних тіл. — 2015. — 31, N. 5. — С. 30–36 • PDF (en), • PDF (ru)
8. Харчук С.В., Иванова А.В., Корсун П.П., Киселев Н.Н., Москвитин А.С. Моделирование пылевого хвоста кометы C/2012 S1 (ISON) по результатам наблюдений // Астрономический вестник.— 2015.— 49, N. 5. — С. 353–358 • PDF (ru), • PDF (en)
9. Харчук С.В. Фізичні характеристики пилу вибраних довгоперіодичних комет за результатами динамічного моделювання : Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук. — Київ, 2016. — 19 с. • PDF (uk)
10. Загороднюк, І.; Пархоменко, В.; Харчук, С. Іван Верхратський та його огляд біології кажанів і хіроптерофауни Галичини (1869) // Праці Теріологічної Школи. — 2017. — 15. — С. 10–27. • PDF (uk)
11. Загороднюк, І.; Харчук, С. Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців // Вісник Національного науково-природничого музею. — 2017. — 15. — С. 37–66. • PDF (uk)

Нереферовані публікації

1. Чурюмов К.І., Іванчук В.Г., Дубровський Ю.В., Мормиль В.Г., Солоненко В.І., Харчук С. Деякі результати астрономічних, метеорологічних, біологічних спостережень під час повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 р. // Book of abstracts of the International Conference "CAMMAC–99". — Vinnytsia, 1999. — Р. 64. • PDF (uk)
2. S.V. Kharchuk Dust Tail Modelling for Comet Hale-Bopp // 15th Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Proceeding of Contributed Papers. — Kyiv, 2008. — Р. 57–59. • PDF (en)
3. S.V. Kharchuk Striated Features in the Dust Tail of Comet C/2006 P1 (McNaught) // 16th Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics : Proceedings of Contributed Papers. — Kyiv, 2009. — P. 73–74. • PDF (en)
4. Корсун П.П., Харчук С.В. Смугоподібні структури в пилових хвостах комет // Міжнародна наукова конференція «Астрономія та фізика космосу в Київському університеті» : Збірка тез. — 2010. — С. 69. • PDF (uk)
5. Харчук С.В. Утворення смугоподібних структур в пилових хвостах комет // Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених» : Тези доповідей. — 2012. — С. 63. • PDF (uk)
6. Харчук С.В., Корсун П.П. Модельний аналіз пилового хвоста комети С/2011 L4 (PANSTARRS) // Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених» : Тези доповідей. — 2014. — С. 68. • PDF (uk)
7. Харчук С.В. Фізичні характеристики пилу вибраних довгоперіодичних комет за результатами динамічного моделювання : Дис. канд. фіз.-мат. наук. — Київ, 2015. — 122 c. • PDF (uk)
8. Харчук С.В. Есе про кометно-земні зв'язки // Країна знань. — 2017. — № 9–10. — С. 15–16. • PDF (uk)

Неопубліковане:

1. Харчук С.В. (під керівництвом Харчук Л.І.) Україна в житті і творчості Юрія Липи : робота МАН України. — Чернігівка, 1999. • PDF
2. Харчук С.В. (під керівництвом Чурюмова К.І.) Еволюція орбіт комет сім'ї Юпітера : Дипломна робота. — Київ, 2004. — 36 c. • PDF
 gr.