Фонетика іспанської в Латинській Америці

Літери Вимова
a а
b б
c c - перед e/i; к - в інших випадках
ch ч
d д на початку слова та після l, n; як англійське th в this у інших випадках
e е
f ф
g ґ перед a/o/u, х перед e/i
gu завжди ґ
ґу
h (Німий)
i і
j х
l л (м'яке)
ll дуже схоже на наше й, яке не зливається з наступним голосним
m м
n н
ñ нь
o о
p п
qu к
r р (енергійно, якщо це перша літера в слові)
s с
t т
u у
v в, з відтінком б
y й; на початка слова в Латинській Америці м'ягке дж, в Чилі і
x кс, рідко х
z енергійне, густе с, як в англійському thing

Наголос:

1 . У словах, що закінчуються на голосний звук або на приголосні -n, - s, наголос падає на передостанній склад.
2 . У словах, що закінчуються на приголосний звук, наголос падає на останній склад.
3. Слова, що відхиляються від цих правил, пишуться з наголосом.

Прочитання основних англійських та іспанських морфометричних параметрів тварин

Англійське позначення

Пояснення англійською

Іспанське позначення

Пояснення іспанською

Пояснення українською

TL

total length

LT

largo total

загальна довжина (від кінчика носа до останнього хвостового хребця)

HB

head-body length

CC

longitud cabeza - cuerpo

довжина голови й тіла

T

tail

(L)C

largo de la cola

довжина хвоста

HF

hind foot

LP

largo de la pata posterior

довжина задньої лапи від краю п'яткової кістки до кінчика найдовшого кігтя

E

ear

LO

largo de la oreja

довжина вуха

SH

shoulder height

AH

la altura del hombro

висота в плечах

FL

forearm length

AB

antebrazo (largo del antebrazo)

довжина передпліччя

WT

weight

P

peso

вага