Kharchuk S. V.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences
(comparable to the Academic Degree of Doctor of Philosophy)


Наукові інтереси:

1. Вивчення пилових хвостів комет методом динамічного моделювання на основі алгоритму Монте-Карло.
2. Теріологічне називництво.

Реферовані публікації

1. Чурюмов, К.; Іванчук, В.; Харчук, С.; Дубровський, Ю.; Мормиль, В.; Солоненко, В. 2000. Результати астрономічних, метеорологічних та біологічних спостережень під час повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 р. [Results of astronomical, meteorological and biological observations during the total solar eclipse august 11, 1999]. Труди Першої міжнародної конференції КАММАК 99: комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми, кратери: 449–457. • PDF (uk)
2. Kharchuk, S. V.; Korsun, P. P.; Mikuz, H. 2009. Model analysis of the dust tail of comet Hale-Bopp. Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 25 (4): 189–193. • PDF (en) [Модельный анализ пылевого хвоста кометы Хейла-Боппа. Кинематика и физика небесных тел, 25 (4): 268-276. • PDF (ru)]
3. Kharchuk, S. V.; Korsun, P. P. 2010. Striated features in the dust tail of comet C/2006 P1 (McNaught). Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 26 (6): 322–325. • PDF (en) [Полосоподобные детали в пылевом хвосте кометы C/2006 P1 (Мак-Нота). Кинематика и физика небесных тел, 26 (6): 68-75. • PDF (ru)]
4. Загороднюк, І.; Харчук, С. 2011. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи [Nomenclature principles of taxonomic diversity description of European mammals]. Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво, 164 (3): 124–135. • PDF (uk)
5. Харчук, С.В.; Корсун, П. П. 2012. Утворення смугових структур у пилових хвостах комет [The formation of striated structures in dust tails of comets]. Вісник Астрономічної школи, 8 (1): 80–86. • PDF (uk)
6. Харчук, С. В.; Корсун, П. П. 2015. Модель пилового хвоста комети C/2011 L4 (PANSTARRS) [Model of the Dust Tail of Comet C/2011 L4 (PANSTARRS)] Кинематика и физика небес. тел, 31(1): 52–57 • PDF (en) • PDF (uk)
7. Харчук, С. В.; Іванова, О. В.; Корсун, П. П.; Баранський, О. Р. 2015. Модельний аналіз пилового хвоста комети C/2012 K5 (LINEAR) [Model Analysis of the Dust Tail of Comet C/2012 K5 (LINEAR)]. Кінематика і фізика небесних тіл, 31 (5): 30–36 • PDF(uk), • PDF (en), • PDF (ru)
8. Харчук, С. В.; Иванова, А. В.; Корсун, П. П.; Киселев, Н. Н.; Москвитин, А. С. 2015. Моделирование пылевого хвоста кометы C/2012 S1 (ISON) по результатам наблюдений [Modeling of the Dust Tail of Comet C/2012 S1 (ISON) from the Results of Observations]. Астрономический вестник, 49 (5): 353–358 • PDF (ru), • PDF (en)
9. Харчук, Л.; Харчук, С. 2015. Дикі ссавці Чернігівського району Запорізької області: до складу фауни та значення видів у культурному житті [Wild mammals of Chernihivka Raion of Zaporizhia Oblast: the composition of fauna and the importance of species in culture]. Novitates Theriologicae, 9: 64–73. • PDF (uk)
10. Харчук, С. В. 2016. Фізичні характеристики пилу вибраних довгоперіодичних комет за результатами динамічного моделювання [The physical characteristics of dust of the selected long-period comets derived from the dynamical modeling]. Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук, Київ, 1–19. • PDF (uk)
11. Загороднюк, І.; Пархоменко, В.; Харчук, С. 2017. Іван Верхратський та його огляд біології кажанів і хіроптерофауни Галичини (1869) [Ivan Verkhratsky and his review on bat biology and on the bat fauna of Galicia (1869)]. Праці Теріологічної Школи, 15: 10–27. • PDF (uk)
12. Загороднюк, І.; Харчук, С. 2017. Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців [The Ukrainian Zoonymics and the Mutual Influence of Scientific and Vernacular Names of Mammals]. Вісник Національного науково-природничого музею, 15: 37–66. • PDF (uk)
13. Харчук, С. 2019. Назви ссавців України на вебсайтах зоологічних і природничих музеїв України [Ukrainian names of mammals in websites of zoological and natural history museums of Ukraine] // Природнича музеологія, 5: 135–138. • PDF(uk)
14. Харчук, С.; Загороднюк, І. 2019. Родини ссавців світу: огляд таксонів та їхні українські назви [Mammal families of the world: review of taxa and their Ukrainian names]. Geo&Bio, 17: 85–115. • PDF(uk)
15. Загороднюк, І.; Харчук, С. 2020. Історична, етимологічна та біогеографічна розвідки щодо українських назв ссавців роду Spermophilus (Mammalia) [A historical, etymological, and biogeographical study of Ukrainian names of mammals of the genus Spermophilus (Mammalia)]. Theriologia Ukrainica, 19: 66–89. • PDF(uk)
16. Харчук, С. 2020. Популяризація ідеї охорони біорізноманіття через відзначення днів тварин [Promotion of the idea of biodiversity protection through the celebration of animal days]. Novitates Theriologicae, 11: 199–205. • PDF(uk)
17. Загороднюк, І.; Харчук, С. 2020. Список ссавців України 2020: доповнення та уточнення [List of mammals of Ukraine 2020: additions and clarifications]. Theriologia Ukrainica, 20: 10–28. • PDF(uk)
18. Зізда, Ю.; Загороднюк, І.; Харчук, С. 2020. Рік вивірки 2020: огляд теми та подій [Year of the Squirrel 2020: an overview of the topic and events]. Theriologia Ukrainica, 20: 150–157. • PDF(uk)
19. Загороднюк, І.; Очеретна, К; Харчук, С.; Коробченко, М. 2021. Види-символи, дні та роки тварин у природознавчих заходах та діяльності музеїв [Symbol species, days and years of animals in natural history events and museum activities]. Geo&Bio 20: 135–159. • PDF(uk)
20. Харчук, С. 2021. Огляд історії таксономії та критеріїв виду в родині котових (Felidae) [A review of the history of taxonomy and species criteria in the family Felidae]. Novitates Theriologicae, 12: 300–314. • PDF(uk)
21. Загороднюк, І.; Харчук, С. Вернакулярні назви чужорідних видів тварин (практики стосовно теріофауни України). Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Навчально-науковий інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. Київ, 2022. С. 46–53. • PDF(uk)
22. Загороднюк, І.; Харчук, С. 2022. Спонтанна фауна: поняття та критерії її окреслення (на прикладі теріофауни України) [Spontaneous fauna: concepts and criteria of its delineation (on the example of the mammal fauna of Ukraine)]. Novitates Theriologicae, 13: 5–19.• PDF(uk)
23. Загороднюк, І.; Харчук, С. 2022. Ласка Mustela nivalis як символ року 2021 в Україні: огляд досліджень, особливостей та етимології [The weasel Mustela nivalis as a symbol of the year of 2021 in Ukraine: review of research, features, and etymology]. Novitates Theriologicae, 13: 147–158. • PDF(uk)
24. Харчук, С. 2022. Корнєєв Олександр Порфирович — зоолог, созолог, педагог [Kornieiev Oleksandr Porfyrovych, a zoologist, sozologist, and teacher]. Novitates Theriologicae, 14: 172–175. • PDF(uk)
25. Харчук, С.; Загороднюк, І. 2022. Гавриленко Микола Іванович — природознавець, зоолог, краєзнавець, музеолог. Novitates Theriologicae, 15: 269–272. • PDF(uk)
26. Загороднюк, І.; Харчук, С. 2022. Кажани Галичини та Буковини 1830-1850 років: склад та зміни фауни за 180 років [Bats of Galicia and Bukovina in the 1830-1850s: composition and changes of fauna for 180 years]. Theriologia Ukrainica, 24: 31–52.• PDF(uk)
27. Загороднюк, І.; Харчук, С.; Улюра, Є.; Ільюхін, Ю.; Олійник, Ю.; Крон, А.; Шидловський, І.; Питель-Гута, С; Бокотей, А; Пономаренко, О.; Харчук, Л. 2022. Колекції котових (Felidae) у природничих музеях України та їх значення у поширенні природничих знань [Collections of felids (Felidae) in natural history museums ofUkraine and their importance in knowledge disseminationon nature]. Geo&Bio, 23: 15–52.• PDF(uk)

Нереферовані публікації

1. Чурюмов К.І., Іванчук В.Г., Дубровський Ю.В., Мормиль В.Г., Солоненко В.І., Харчук С. Деякі результати астрономічних, метеорологічних, біологічних спостережень під час повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 р. // Book of abstracts of the International Conference "CAMMAC–99". — Vinnytsia, 1999. — Р. 64. • PDF (uk)
2. S.V. Kharchuk Dust Tail Modelling for Comet Hale-Bopp // 15th Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Proceeding of Contributed Papers. — Kyiv, 2008. — Р. 57–59. • PDF (en)
3. S.V. Kharchuk Striated Features in the Dust Tail of Comet C/2006 P1 (McNaught) // 16th Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics : Proceedings of Contributed Papers. — Kyiv, 2009. — P. 73–74. • PDF (en)
4. Корсун П.П., Харчук С.В. Смугоподібні структури в пилових хвостах комет // Міжнародна наукова конференція «Астрономія та фізика космосу в Київському університеті» : Збірка тез. — 2010. — С. 69. • PDF (uk)
5. Харчук С.В. Утворення смугоподібних структур в пилових хвостах комет // Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених» : Тези доповідей. — 2012. — С. 63. • PDF (uk)
6. Харчук С.В., Корсун П.П. Модельний аналіз пилового хвоста комети С/2011 L4 (PANSTARRS) // Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених» : Тези доповідей. — 2014. — С. 68. • PDF (uk)
7. Харчук С.В. Фізичні характеристики пилу вибраних довгоперіодичних комет за результатами динамічного моделювання : Дис. канд. фіз.-мат. наук. — Київ, 2015. — 122 c. • PDF (uk)
8. Харчук С.В. Есе про кометно-земні зв'язки // Країна знань. — 2017. — № 9–10. — С. 15–16. • PDF (uk)

Неопубліковане:

1. Харчук С.В. (під керівництвом Харчук Л.І.) Україна в житті і творчості Юрія Липи : робота МАН України. — Чернігівка, 1999. • PDF
2. Харчук С.В. (під керівництвом Чурюмова К.І.) Еволюція орбіт комет сім'ї Юпітера : Дипломна робота. — Київ, 2004. — 36 c. • PDF
 gr.