Точний Київський час:

Клас: Ссавці (Mammalia) - назви ще не повністю узгоджені!

Перелік українських видів ссавців знаходиться на веб-сайті Українського теріологічного товариства НАНУ
Підклас: Першозвірі (Prototheria)
Ряд: Однопрохідні (Monotremata)
Родина: Єхиднові (Tachyglossidae)
Рід: Єхидна* (Tachyglossus*)
Рід: Проєхидна (Zaglossus*)
Родина: Качконосові (Ornithorhynchidae)
Рід: Качконіс (Ornithorhynchus*)
Підклас: Звірі (Theria)
Інфраклас: Сумчасті (Marsupialia)
Надряд: Американські сумчасті (Ameridelphia)
Ряд: Опосумоподібні (Didelphimorphia)
Родина: Опосумові (Didelphidae)
Підродина Калюромісові (Caluromyinae)
Рід: Вовнистий опосум, Калюроміс (Caluromys*)
Рід: Калюромісіопс (Caluromysiops*)
Рід: Ґліроня (Glironia*)
Підродина Опосумові (Didelphinae)
Рід: Япок (Chironectes)
Рід: Опосум* (Didelphis)
Рід: Ґрацілінанус (Gracilinanus)
Рід: Гілядельфіс (Hyladelphys)
Рід: Лєстодельфіс (Lestodelphys)
Рід: Лютрін (Lutreolina)
Рід: Мармоза (Marmosa)
Рід: Мармозопс (Marmosops)
Рід: Юпаті (Metachirus)
Рід: Мікоуревс (Micoureus)
Рід: Монодельфіс (Monodelphis*)
Рід: Філяндер (Philander*)
Рід: Тіляміс (Thylamys*)
Рід: Тлякуатзін (Tlacuatzin*)
Ряд: Павцітуберкуляти (Paucituberculata)
Родина: Кайнолестові (Caenolestidae)
Рід: Кайнолест (Caenolestes*)
Рід: Лєсторос (Lestoros)
Рід: Рінхолєстес (Rhyncholestes)
Надряд: Австралійські сумчасті (Australidelphia)
Ряд: Мікробіотерієподібні (Microbiotheria)
Родина: Мікробіотерієві (Microbiotheriidae)
Рід: Дроміціопс (Dromiciops)
Ряд: Кволоподібні (Dasyuromorphia)
Родина: Кволові (Dasyuridae)
Підродина Кволові (Dasyurinae)
Триба Кволи (Dasyurini)
Рід: Малгара (Dasycercus)
Рід: Мала червона калута (Dasykaluta)
Рід: Коварі (Dasyuroides)
Рід: Квол* (Dasyurus)
Рід: Міоіктіс (Myoictis)
Рід: Неофаскоґаль (Neophascogale)
Рід: Діблер (Parantechinus)
Рід: Фасколосорекс (Phascolosorex)
Рід: Псевдантехінус (Pseudantechinus)
Рід: Тасманійський диявол (Sarcophilus)
Триба Фаскоґаліни (Phascogalini)
Рід: Антехінус (Antechinus*)
Рід: Мікромурексія (Micromurexia)
Рід: Мурексехінус (Murexechinuss)
Рід: Мурексія (Murexia)
Рід: Парамурексія (Paramurexia)
Рід: Фаскомурексія (Phascomurexia)
Рід: Фаскоґал (Phascogale)
Підродина Данартові (Sminthopsinae)
Триба Данарти (Sminthopsini)
Рід: Култар (Antechinomys)
Рід: Нінґоі (Ningaui*)
Рід: Данарт (Sminthopsis*)
Триба Планіґаліни (Planigalini)
Рід: Планіґал (Planigale)
Родина: Намбатові (Myrmecobiidae)
Рід: Намбат* (Myrmecobius)
Родина: †Тилацинові (Thylacinidae)
Рід: †Тилацин* (Thylacinus)
Ряд: Бандикутоподібні (Peramelemorphia)
Родина: Свинолапові (Chaeropodidae)
Рід: Свинолап (Chaeropus*)
Родина: Білбові (Thylacomyidae)
Рід: Білбі* (Macrotis)
Родина: Бандикутові (Peramelidae)
Підродина Бандикутові (Peramelinae)
Рід: Ізоодон (Isoodon*)
Рід: Бандикут* (Perameles*)
Підродина Пероріктові (Peroryctinae)
Рід: Перорікт (Peroryctes)
Підродина Ехіміперові (Echymiperinae)
Рід: Ехіміпера (Echymipera)
Рід: Мікропероріктес (Microperoryctes)
Рід: Рінхомелес (Rhynchomeles)
Ряд: Ноториктоподібні (Notoryctemorphia)
Родина: Ноториктові (Notoryctidae)
Рід: Ноторикт (Notoryctes)
Ряд: Дворізцеподібні (Diprotodontia)
Підряд: Вомбатовиді (Vombatiformes)
Родина: Вомбатові (Vombatidae)
Рід: Кошлатоносий вомбат (Lasiorhinus*)
Рід: Вомбат (Vombatus*)
Родина: Коалові (Phascolarctidae)
Рід: Коала* (Phascolarctos)
Підряд: Кускусовиді (Phalangeriformes)
Надродина: Кускусуваті (Phalangeroidea)
Родина: Кускусові (Phalangeridae)
Підродина Ведмедекускусові (Ailuropinae)
Рід: Ведмедекускус (Ailurops)
Підродина Кускусові (Phalangerinae)
Триба Кускуси (Phalangerini)
Рід: Кускус (Phalanger)
Рід: Спілокускус (Spilocuscus)
Триба Трихосоруси (Trichosurini)
Рід: Стрігокускус (Strigocuscus)
Рід: Трихосорус (Trichosurus)
Рід: Лускохвостий кускус або В'юльда (Wyulda)
Родина: Бурамісові (Burramyidae)
Рід: Бураміс (Burramys)
Рід: Церкартетус (Cercartetus)
Надродина: Ґлідеруваті (Petauroidea)
Родина: Ґлідерові (Petauridae)
Рід: Тріок (Dactylopsila)
Рід: Гімнобелідеус (Gymnobelideus)
Рід: Ґлідер (Petaurus)
Родина: Нектаропосумові (Tarsipedidae)
Рід: Нектаропосум (Tarsipes)
Родина: Посумові (Pseudocheiridae)
Підродина: Гемібелідевсові (Hemibelideinae)
Рід: Гемібелідевс (Hemibelideus)
Рід: Петавроідес (Petauroides)
Підродина: Посумові (Pseudocheirinae)
Рід: Посум-скелелюб (Petropseudes)
Рід: Посум (Pseudocheirus)
Рід: Псевдохірулус(Pseudochirulus)
Підродина: Псевдохіропсові (Pseudochiropsinae)
Рід: Псевдохіропс (Pseudochirops)
Родина: Акробатцеві (Acrobatidae)
Рід: Акробатець (Acrobates)
Рід: Дістоехурус (Distoechurus)
Підряд: Кенгуровиді (Macropodiformes)
Родина: Кенгурові (Macropodidae)
Підродина Валабі-зайцеві (Lagostrophinae)
Рід: Валабі-заєць (Lagostrophus)
Підродина Кенгурові (Macropodinae)
Рід: Деревний кенгуру (Dendrolagus)
Рід: Доркопсіс (Dorcopsis)
Рід: Доркопсулус (Dorcopsulus)
Рід: Лаґорхестес (Lagorchestes)
Рід: Кенгуру (Macropus)
Рід: Кігтехвостий валабі (Onychogalea)
Рід: Скельний валабі або Скельняк (Petrogale)
Рід: Квока (Setonix)
Рід: Падемелон (Thylogale)
Рід: Валабі (Wallabia)
Родина: Поторові (Potoroidae)
Рід: Potorous (Потору)
Родина: Мускуснокенгурові (Hypsiprymnodontidae)
Рід: Кенгуровий мускусний щур (Hypsiprymnodon)
Інфраклас: Плацентарні (Placentalia)
Надряд: Неповнозубі (Xenarthra)
Ряд: Броненосцеподібні (Cingulata)
Родина: Броненосцеві (Dasypodidae)
Підродина Броненосцеві (Dasypodinae)
Рід: Броненосець (Dasypus)
Родина: Хляміфорусові (Chlamyphoridae)
Підродина Хляміфорусові (Chlamyphorinae)
Рід: Каліптофрактус (Calyptophractus)
Рід: Хляміфорус (Chlamyphorus)
Підродина Толіпевтесові (Tolypeutinae)
Рід: Голохвостий броненосець (Cabassous)
Рід: Гігінтський броненосець (Priodontes)
Рід: Трипоясний броненосець або Толіпевтес (Tolypeutes)
Підродина Евфрактусові (Euphractinae)
Рід: Хетофрактус (Chaetophractus)
Рід: Евфрактус (Euphractus)
Рід: Пічі (Zaedyus)
Ряд: Мурахоїди і лінивці (Pilosa)
Підряд: Лінивцевиді (Folivora)
Родина: Трипалолінивцеві (Bradypodidae)
Рід: Трипалий лінивець (Bradypus)
Родина: Мегалоніксові (Megalonychidae)
Рід: Двопалий лінивець (Choloepus)
Підряд: Мурахоїдовиді (Vermilingua)
Родина: Карликомурахоїдові (Cyclopedidae)
Рід: Карликовий мурахоїд (Cyclopes)
Родина: Мурахоїдові (Myrmecophagidae)
Рід: Мурахоїд (Myrmecophaga)
Рід: Тамандуя (Tamandua)
Надряд: Афротерії (Afrotheria)
Ряд: Даманоподібні (Hyracoidea)
Родина: Даманові (Procaviidae)
Рід: Даман (Procavia)
Рід: Жовтоплямий даман (Heterohyrax)
Рід: Деревний даман (Dendrohyrax)
Ряд: Стрибунцеподібні (Macroscelidea)
Родина: Стрибунцеві (Macroscelididae)
Рід: Зенґі або Слоноземлерийка (Elephantulus)
Рід: Стрибунець (Macroscelides)
Рід: Чотирипалий зенґі (Petrodromus)
Рід: Рінхоціон (Rhynchocyon)
Ряд: Хоботні (Proboscidea)
Родина: Слонові (Elephantidae)
Рід: Слон (Elephas)
Рід: Африканський слон (Loxodonta)
Ряд: Сирени (Sirenia)
Родина: Дюгоневі (Dugongidae)
Підродина Дюгоневі (Dugonginae)
Рід: Дюгонь (Dugong)
Підродина Стелерові корови (Hydrodamalinae)
Рід: Стелерова корова (Hydrodamalis)
Родина: Ламантинові (Trichechidae)
Рід: Ламантин (Trichechus)
Ряд: Афрозоріціда (Afrosoricida)
Підряд: Златокротовиді (Chrysochloridea)
Родина: Златокротові (Chrysochloridae)
Підродина Златокротові (Chrysochlorinae)
Рід: Карпітальп (Carpitalpa)
Рід: Хлоротальп (Chlorotalpa)
Рід: Златокріт (Chrysochloris)
Рід: Хризоспалакс (Chrysospalax)
Рід: Криптохлоріс (Cryptochloris)
Рід: Еремітальп (Eremitalpa)
Підродина Амблізомусові (Amblysominae)
Рід: Амблізомус (Amblysomus)
Рід: Калькохлоріс (Calcochloris)
Рід: Неамблізомус (Neamblysomus)
Підряд: Тенрековиді (Tenrecomorpha)
Родина: Тенрекові (Tenrecidae)
Підродина Геогалові (Geogalinae)
Рід: Геогал (Geogale)
Підродина Орізоріктесові (Oryzorictinae)
Рід: Лімнгал (Limnogale)
Рід: Мікрогал (Microgale)
Рід: Орізоріктес (Oryzorictes)
Підродина Тенрекові (Tenrecinae)
Рід: Їжакотенрек (Echinops)
Рід: Смугастий тенрек (Hemicentetes)
Рід: Сетіфер (Setifer)
Рід: Тенрек (Tenrec)
Родина: Потамогалові (Potamogalidae)
Рід: Видровий тенрек (Micropotamogale)
Рід: Потамогал (Potamogale)
Ряд: Трубкозубі (Tubulidentata)
Родина: Трубкозубові (Orycteropodidae)
Рід: Трубкозуб (Orycteropus)
Надряд: Евархонтоґліри (Euarchontoglires)
Ряд: Кагуаноподібні (Dermoptera)
Родина: Кагуанові (Cynocephalidae)
Рід: Кагуан (Cynocephalus)*
Рід: Галеоптер (Galeopterus)
Ряд: Примати (Primates)
Підряд: Мокроносі примати (Strepsirrhini)
Інфраряд: Лемуроформні (Lemuriformes)
Надродина: Макіюваті (Cheirogaleoidea)
Родина: Макієві (Cheirogaleidae)
Рід: Алоцеб (Allocebus)
Рід: Макі (Cheirogaleus)
Рід: Мікроцеб (Microcebus)
Рід: Мірза (Mirza)
Рід: Вилосмуг або Фанер (Phaner)
Надродина: Лемуруваті (Lemuroidea)
Родина: Індрієві (Indriidae)
Рід: Авахі (Avahi)
Рід: Індрі (Indri)*
Рід: Сіфакі (Propithecus)
Родина: Лемурові (Lemuridae)
Рід: Евлемур (Eulemur)
Рід: Гапалемур (Hapalemur)
Рід: Лемур (Lemur)*
Рід: Пролемур (Prolemur)
Рід: Варі (Varecia)
Родина: Лепілемурові (Lepilemuridae)
Інфраряд: Лорієформні (Lorisiformes)
Родина: Галагові (Galagidae)
Рід: Евотік (Euoticus)
Рід: Галаго (Galago)
Рід: Отолемур (Otolemur)
Родина: Лорієві (Lorisidae)
Рід: Анґвантібо (Arctocebus)
Рід: Лорі (Loris)
Рід: Повільний лорі (Nycticebus)
Рід: Потто (Perodicticus)
Рід: Псевдопотто (Pseudopotto)
Інфраряд: Айаєформні (Chiromyiformes)
Родина: Айаєві (Daubentoniidae)
Рід: Ай-ай (Daubentonia)*
Підряд: Сухоносі примати (Haplorrhini)
Інфраряд: Довгоп'ятоформні (Tarsiiformes)
Родина: Довгоп'ятові (Tarsiidae)
Рід: Довгоп'ят (Tarsius)
Інфраряд: Вищі примати (Simiiformes)
Родина: Капуцинові (Cebidae)
Рід: Мірикіна (Aotus)
Рід: Капуцин (Cebus)*
Рід: Саймарі (Saimiri)
Родина: Сакієві (Pitheciidae)
Рід: Сакі (Pithecia)*
Рід: Уакарі (Cacajao)
Рід: Тіті (Callicebus)
Рід: Сакі-бородач (Chiropotes)
Родина: Коатові (Atelidae)
Рід: Ревун (Alouatta)
Рід: Коата (Ateles)*
Рід: Мірікі (Brachyteles)
Рід: Зайцешерст (Lagothrix)
Рід: Ореонакс (Oreonax)
Надродина: Мавпуваті (Cercopithecoidea)
Родина: Мавпові (Cercopithecidae)
Підродина Мавпові (Cercopithecinae)
Триба Мавпи (Cercopithecini)
Рід: Аленопітек (Allenopithecus)*
Рід: Мавпа (Cercopithecus)
Рід: Хлороцебус (Chlorocebus)*
Рід: Еритроцебус (Erythrocebus)*
Рід: Талапоін (Miopithecus)
Триба Бабуїни (Papionini)
Рід: Церкоцебус (Cercocebus)*
Рід: Лофоцебус (Lophocebus)*
Рід: Макака (Macaca)
Рід: Мандрил (Mandrillus)
Рід: Бабуїн (Papio)
Рід: Кіпунджі (Rungwecebus)
Рід: Ґелада (Theropithecus)
Підродина Колобусові (Colobinae)
Рід: Колобус (Colobus)*
Рід: Піліоколобус (Piliocolobus)
Рід: Проколобус (Procolobus)
Рід: Лутунг (Trachypithecus)
Рід: Сурілі (Presbytis)
Рід: Лангур (Semnopithecus)
Рід: Дюк (Pygathrix)
Рід: Рінопітек (Rhinopithecus)*
Рід: Носач (Nasalis)*
Рід: Кирпач (Simias)*
Надродина: Людинуваті (Hominoidea)
Родина: Гібонові (Hylobatidae)
Рід: Гібон (Hylobates)
Рід: Улук (Hoolock)
Рід: Номаскус (Nomascus)
Рід: Сіаманг (Symphalangus)
Родина: Людинові (Hominidae)
Підродина Орангутанові (Ponginae)
Рід: Орангутан (Pongo)
Підродина Людинові (Homininae)
Рід: Горила (Gorilla)
Рід: Людина (Homo)
Рід: Шимпанзе (Pan)
Ряд: Тупаєподібні (Scandentia)
Родина: Тупаєві (Tupaiidae)
Рід: Анатана (Anathana)
Рід: Надеревник або Дендрогал (Dendrogale)
Рід: Тупая (Tupaia)*
Рід: Надеревниця або Урогал (Urogale)
Родина: Перохвостові (Ptilocercidae)
Рід: Перохвіст (Ptilocercus)*
Ряд: Зайцеподібні (Lagomorpha)
Родина: Зайцеві (Leporidae)
Рід: Брахілаґус (Brachylagus)*
Рід: Бунолаґус (Bunolagus)
Рід: Капролаґус (Caprolagus)*
Рід: Заєць (Lepus)
Рід: Незолаґус (Nesolagus)
Рід: Кріль (Oryctolagus)*
Рід: Пенталаґус (Pentalagus)*
Рід: Пелаґус (Poelagus)*
Рід: Пронолаґус (Pronolagus)*
Рід: Закатуче* (Romerolagus)*
Рід: Кролик (Sylvilagus)
Родина: Пискухові (Ochotonidae)
Рід: Пискуха (Ochotona)*
Родина: Пікові (Prolagidae)
Рід: Піка (Prolagus)*
Ряд: Гризуни (Rodentia)
Підряд: Вивірковиді (Sciuromorpha)
Родина: Аплодонтові (Aplodontiidae)
Рід: Аплодонт (Aplodontia)*
Родина: Вивіркові (Sciuridae)
Підродина Ратуфові (Ratufinae)
Рід: Ратуфа (Ratufa)
Підродина Скіурілусові (Sciurillinae)
Рід: Скіурілус (Sciurillus)
Підродина Вивіркові (Sciurinae)
Триба Вивірки (Sciurini)
Рід: Мікроскіурус (Microsciurus)
Рід: Рейтроскіурус (Rheithrosciurus)
Рід: Вивірка (Sciurus)*
Рід: Сінтеоскіурус (Syntheosciurus)
Рід: Бурундуковивірка (Tamiasciurus)
Триба Політухи (Pteromyini)
Рід: Аеретес (Aeretes)
Рід: Аероміс (Aeromys)*
Рід: Беломіс (Belomys)
Рід: Бісвамойоптерус (Biswamoyopterus)
Рід: Еоґлаукоміс (Eoglaucomys)
Рід: Евпетаврус (Eupetaurus)
Рід: Літяга (Glaucomys)
Рід: Хілопетес (Hylopetes)
Рід: Іоміс (Iomys)
Рід: Петаврілус (Petaurillus)
Рід: Петавріста (Petaurista)
Рід: Петіноміс (Petinomys)
Рід: Політуха (Pteromys)*
Рід: Птероміскус (Pteromyscus)
Рід: Трогоптерус (Trogopterus)
Підродина (Callosciurinae)
Триба Калоскіуруси (Callosciurini)
Рід: Калоскіурус (Callosciurus)
Рід: Дремоміс (Dremomys)
Рід: Екзіліскіурус (Exilisciurus)
Рід: Ґліфотес (Glyphotes)
Рід: Хіоскіурус (Hyosciurus)
Рід: Ларіскус (Lariscus)
Рід: Менетес (Menetes)
Рід: Наноскіурус (Nannosciurus)*
Рід: Проскіурілус (Prosciurillus)
Рід: Вивірконіс (Rhinosciurus)*
Рід: Рубріскіурус (Rubrisciurus)*
Рід: Сундаскіурус (Sundasciurus)*
Рід: Таміопс (Tamiops)*
Рід: Троґоптерус (Trogopterus)*
Триба (Funambulini)
Рід: Фунамбулус (Funambulus)*
Підродина Ксерові (Xerinae)
Триба Ксери (Xerini)
Рід: Атлантоксера (Atlantoxerus)
Рід: Зернолюб (Spermophilopsis)*
Рід: Ксера (Xerus)*
Триба Протоксери (Protoxerini)
Рід: Епіксера (Epixerus)*
Рід: Фуніскіурус (Funisciurus)*
Рід: Хеліоскіурус (Heliosciurus)*
Рід: Мишевивірка (Myosciurus)*
Рід: Параксера (Paraxerus)*
Рід: Протоксера (Protoxerus)*
Триба Бабаки (Marmotini)
Рід: Піскозернолюб (Ammospermophilus)*
Рід: Псомиша (Cynomys)*
Рід: Бабак (Marmota)*
Рід: Вивіркобурундук (Sciurotamias)*
Рід: Ховрах (Spermophilus)
Рід: Бурундук (Tamias)*
Родина: Вовчкові (Gliridae)
Підродина Вовчкові (Glirinae)
Рід: Ґлірулус (Glirulus)
Рід: Вовчок (Glis)
Підродина Графіурові (Graphiurinae)
Рід: Графіура (Graphiurus)*
Підродина Соневі (Leithiinae)
Рід: Хетокауда або Мохнатохвіст (Chaetocauda)*
Рід: Соня (Dryomys)
Рід: Жолудниця (Eliomys)
Рід: Ліскулька (Muscardinus)
Рід: Міомімус (Myomimus)*
Рід: Жалман (Selevinia)
Підряд: Їжатцевиді (Hystricomorpha)
Інфраряд: Гундієформні (Ctenodactylomorphi)
Родина: Гундієві (Ctenodactylidae)
Рід: Гунді (Ctenodactylus)
Рід: Феловія (Felovia)
Рід: Масоутіера (Massoutiera)
Рід: Пектінатор (Pectinator)
Родина: Діатомісові (Diatomyidae)
Рід: Лаонастес (Laonastes)*
Інфраряд: Їжатцеформні (Hystricognathi)
Родина: Землекопові (Bathyergidae)
Підродина Землекопові (Bathyerginae)
Рід: Землекоп (Bathyergus)
Рід: Кріптоміс (Cryptomys)*
Рід: Ґеоріхус (Georychus)*
Рід: Геліофобіус (Heliophobius)*
Родина Гетероцефалові (Heterocephalidae)
Рід: Гетероцефал (Heterocephalus)*
Родина: Їжатцеві (Hystricidae)
Рід: Остехвіст (Atherurus)*
Рід: Їжатець (Hystrix)
Рід: Тріхіс (Trichys)*
Родина: Скелемишеві (Petromuridae)
Рід: Скелемиш (Petromus)*
Родина: Щетинцеві (Thryonomyidae)
Рід: Щетинець (Thryonomys)*
Родина: Голкошерстові (Erethizontidae)
Рід: Хетоміс (Chaetomys)*
Рід: Кенду (Coendou)*
Рід: Їжакозадець (Echinoprocta)*
Рід: Голкошерст (Erethizon)*
Рід: Свіґур (Sphiggurus)*
Родина: Чінчілові (Chinchillidae)
Рід: Чінчіла (Chinchilla)*
Рід: Віскача (Lagidium)*
Рід: Лаґостомус (Lagostomus)*
Родина: Пакаранові (Dinomyidae)
Рід: Пакарана* (Dinomys)*
Родина: Кавієві (Caviidae)
Підродина Кавієві (Caviinae)
Рід: Кавія (Cavia)*
Рід: Галея (Galea)
Рід: Мікрокавія (Microcavia)*
Підродина Марові (Dolichotinae)
Рід: Мара * (Dolichotis)*
Підродина Капібарові (Hydrochoerinae)
Рід: Капібара* (Hydrochoerus)*
Рід: Керодон (Kerodon)*
Родина: Агутієві (Dasyproctidae)
Рід: Агуті (Dasyprocta)
Рід: Акучі (Myoprocta)
Родина: Пакові (Cuniculidae)
Рід: Пака (Cuniculus)
Родина: Тукотукові (Ctenomyidae)
Рід: Туко-туко (Ctenomys)*
Родина: Дегові (Octodontidae)
Рід: Тундуко (Aconaemys)
Рід: Дегу (Octodon)
Рід: Соко (Octodontomys)
Рід: Октоміс (Octomys)
Рід: Піпанакоміс (Pipanacoctomys)*
Рід: Саліноктоміс (Salinoctomys)*
Рід: Куруро (Spalacopus)
Рід: Тімпаноктоміс (Tympanoctomys)*
Родина: Аброкомові (Abrocomidae)
Рід: Аброкома (Abrocoma)*
Рід: Кускоміс (Cuscomys)*
Родина: Ехімісові (Echimyidae)
Рід: Картеродон (Carterodon)
Підродина †Гетеропсомісові (Heteropsomyinae)
Рід: †Бороміс (Boromys)
Рід: †Бротоміс (Brotomys)
Рід: †Гетеропсоміс (Heteropsomys)
Підродина Euryzygomatomyinae
Рід: Кліоміс (Clyomys)
Рід: Еврізіґоматоміс (Euryzygomatomys)
Рід: Тріноміс (Trinomys)
Підродина Ехімісові (Echimyinae)
Триба: Ехіміси (Echimyini)
Рід: Дактіломіс (Dactylomys)
Рід: Діпломіс (Diplomys)
Рід: Ехіміс (Echimys)
Рід: Ізотрікс (Isothrix)
Рід: Каннабатеоміс (Kannabateomys)
Рід: Лонхотрікс (Lonchothrix)*
Рід: Макалата (Makalata)
Рід: Мезоміс (Mesomys)
Рід: Олалламіс (Olallamys)
Рід: Паттономіс (Pattonomys)
Рід: Філоміс (Phyllomys)
Рід: Сантамартаміс (Santamartamys)
Рід: Тороміс (Toromys)
Триба: Нутрії (Myocastorini)
Рід: Калістоміс (Callistomys)
Рід: Гопломіс (Hoplomys)
Рід: Нутрія (Myocastor)
Рід: Проехіміс (Proechimys)
Рід: Тріхоміс (Thrichomys)
Родина: Хутієві (Capromyidae)
Підродина Хутієві (Capromyinae)
Рід: Капроміс (Capromys)
Рід: Ґеокапроміс (Geocapromys)
Рід: Гексолободон (Hexolobodon)
Рід: Ізолободон (Isolobodon)
Рід: Мезокапроміс (Mesocapromys)
Рід: Мізателес (Mysateles)
Підродина Плаґіодонтієві (Plagiodontinae)
Рід: Плаґіодонтія (Plagiodontia)*
Підряд: Шипохвостовиді (Anomaluromorpha)
Родина: Шипохвостові (Anomaluridae)
Підродина Шипохвостові (Anomalurinae)
Рід: Шипохвіст (Anomalurus)
Рід: Ідіурус (Idiurus)*
Родина: Зенкерелові (Zenkerellidae)
Рід: Зенкерела (Zenkerella)
Родина: Довгоногові (Pedetidae)
Рід: Довгоніг (Pedetes)*
Підряд: Бобровиді (Castorimorpha)
Родина: Боброві (Castoridae)
Рід: Бобeр (Castor)*
Родина: Стрибунові (Heteromyidae)
Підродина (Dipodomyinae)
Рід: Діподоміс (Dipodomys)*
Рід: Мікродіподопс (Microdipodops)
Підродина Стрибунові (Heteromyinae)
Рід: Стрибун (Heteromys)
Рід: Ліоміс (Liomys)*
Підродина Пероґнатусові (Perognathinae)
Рід: Хетодіпус (Chaetodipus)*
Рід: Пероґнатус (Perognathus)*
Родина: Гоферові (Geomyidae)
Рід: Кратоґеоміс (Cratogeomys)*
Рід: Гофер (Geomys)
Рід: Ортоґеоміс (Orthogeomys)*
Рід: Паппоґеоміс (Pappogeomys)
Рід: Томоміс (Thomomys)*
Рід: Зіґоґеоміс (Zygogeomys)*
Підряд: Мишовиді (Myomorpha)
Надродина: Стрибакуваті (Dipodoidea)
Родина: Сіцістові (Sminthidae)
Рід: Сіціста (Sicista)
Родина: Запусові (Zapodidae)
Рід: Еозапус (Eozapus)
Рід: Напеозапус (Napaeozapus)
Рід: Запус (Zapus)*
Родина: Стрибакові (Dipodidae)
Підродина Аллактаґові (Allactaginae)
Рід: Аллактаґа (Allactaga)
Рід: Аллактодіпус (Allactodipus)
Рід: Пуґеретмус (Pygeretmus)
Підродина Кардіокраніусові (Cardiocraniinae)
Рід: Кардіокраніус (Cardiocranius)
Рід: Салпінґотулус (Salpingotulus)
Рід: Салпінґотус (Salpingotus)
Підродина Стрибакові (Dipodinae)
Рід: Стрибак (Dipus)
Рід: Еремодіпус (Eremodipus)
Рід: Джакулус (Jaculus)
Рід: Парадіпурус (Paradipus)
Рід: Стілодіпус (Stylodipus)
Підродина Евхоревтесові (Euchoreutinae)
Рід: Евхоревтес (Euchoreutes)
Надродина: Мишуваті (Muroidea)
Родина: Сліпакові (Spalacidae)
Підродина Цокорові (Myospalacinae)
Рід: Еоспалакс (Eospalax)
Рід: Цокор (Myospalax)
Підродина Різомісові (Rhizomyinae)
Рід: Канноміс (Cannomys)
Рід: Різоміс (Rhizomys)
Підродина Сліпакові (Spalacinae)
Рід: Сліпак (Spalax) *
Підродина Кертицеві (Tachyoryctinae)
Рід: Кертиця (Tachyoryctes)
Родина: Малабаркові (Platacanthomyidae)
Рід: Малабарка (Platacanthomys)
Рід: Тифломіс (Typhlomys)*
Родина: Каломіскусові (Calomyscidae)
Рід: Каломіскус (Calomyscus)
Родина: Незомісові (Nesomyidae)
Підродина Хом'якомишові (Cricetomyinae)
Рід: Беаміс (Beamys)
Рід: Хом'якомиша (Cricetomys)*
Рід: Саккостомус (Saccostomus)
Підродина Деланімісові (Delanymyinae)
Рід: Деланіміс (Delanymys)
Підродина Дендромусові (Dendromurinae)
Рід: Дендромус (Dendromus)*
Рід: Дендропріономіс (Dendroprionomys)*
Рід: Малакотрікс (Malacothrix)*
Рід: Мегадендромус (Megadendromus)*
Рід: Пріономіс (Prionomys)*
Рід: Стеатоміс (Steatomys)*
Підродина Містромісові (Mystromyinae)
Рід: Містроміс (Mystromys)*
Підродина Незомісові (Nesomyinae)
Рід: Брахітарсоміс (Brachytarsomys)*
Рід: Брахіуроміс (Brachyuromys)
Рід: Еліурус (Eliurus)
Рід: Ґімнуроміс (Gymnuromys)
Рід: Гіпоґеоміс (Hypogeomys)*
Рід: Макротарсоміс (Macrotarsomys)*
Рід: Монтіколоміс (Monticolomys)
Рід: Незоміс (Nesomys)
Рід: Воалаво (Voalavo)*
Підродина Петроміскусові (Petromyscinae)
Рід: Петроміскус (Petromyscus)*
Родина: Хом'якові (Cricetidae)
Підродина Щурові (Arvicolinae)
Рід: Артікола (Alticola)*
Рід: Арборімус (Arborimus)*
Рід: Щур (Arvicola)
Рід: Бланфордіміс (Blanfordimys)
Рід: Каріоміс (Caryomys)
Рід: Снігурка (Chionomys)*
Рід: Дікростонікс (Dicrostonyx)
Рід: Динароміс (Dinaromys)
Рід: Сліпушок (Ellobius)
Рід: Еолагурус (Eolagurus)
Рід: Еотеноміс (Eothenomys)
Рід: Гіперакріус (Hyperacrius)
Рід: Строкатка (Lagurus)*
Рід: Лазіоподоміс (Lasiopodomys)*
Рід: Леміскус (Lemmiscus)
Рід: Лемінг (Lemmus)
Рід: Полівка (Microtus)
Рід: Нориця (Myodes)
Рід: Мишолап (Myopus)*
Рід: Неодон (Neodon)
Рід: Неофібер (Neofiber)
Рід: Ондатра (Ondatra)
Рід: Файоміс (Phaiomys)*
Рід: Іенакоміс (Phenacomys)*
Рід: Предроміс (Proedromys)*
Рід: Прометеоміс (Prometheomys)
Рід: Сінаптоміс (Synaptomys)*
Рід: Полівкомиша (Volemys)
Підродина Хом'якові (Cricetinae)
Рід: Алокрікетулус (Allocricetulus)*
Рід: Кансуміс (Cansumys)
Рід: Хом'ячок (Cricetulus)
Рід: Хом'як (Cricetus)
Рід: Мезокрікетус (Mesocricetus)*
Рід: Фодопус (Phodopus)*
Рід: Черска (Tscherskia)
Підродина (Neotominae)
Рід: Байоміс (Baiomys)
Рід: Аброміс (Habromys)*
Рід: Одоміс (Hodomys)*
Рід: Істмоміс (Isthmomys)*
Рід: Меґадонтоміс (Megadontomys)*
Рід: Нельсонія (Nelsonia)*
Рід: Неотома (Neotoma)*
Рід: Неотомодон (Neotomodon)*
Рід: Охрооміс (Ochrotomys)*
Рід: Оніхоміс (Onychomys)*
Рід: Осґудоміс (Osgoodomys)*
Рід: Пероміскус (Peromyscus)*
Рід: Подоміс (Podomys)*
Рід: Рейтродономіс (Reithrodontomys)*
Рід: Скотіноміс (Scotinomys)*
Рід: Ксеноміс (Xenomys)*
Підродина (Sigmodontinae)
Рід: Абраваяоміс (Abrawayaomys)
Рід: Аброерікс (Abrothrix)
Рід: (Aepeomys)
Рід: (Akodon)
Рід: (Amphinectomys)
Рід: (Andalgalomys)
Рід: (Andinomys)
Рід: (Anotomys)
Рід: (Auliscomys)
Рід: (Bibimys)
Рід: (Blarinomys)
Рід: (Brucepattersonius)
Рід: (Calomys)
Рід: (Chelemys)
Рід: (Chibchanomys)
Рід: (Chilomys)
Рід: (Chinchillula)
Рід: (Delomys)
Рід: (Deltamys)
Рід: (Eligmodontia)
Рід: (Euneomys)
Рід: (Galenomys)
Рід: (Geoxus)
Рід: (Graomys)
Рід: (Handleyomys)
Рід: (Holochilus)
Рід: (Ichthyomys)
Рід: Іреноміс (Irenomys)*
Рід: (Juliomys)
Рід: (Juscelinomys)
Рід: (Kunsia)
Рід: (Lenoxus)
Рід: (Loxodontomys)
Рід: (Lundomys)
Рід: (Megalomys)
Рід: (Megaoryzomys)
Рід: (Melanomys)
Рід: (Microakodontomys)
Рід: (Microryzomys)
Рід: (Neacomys)
Рід: (Necromys)
Рід: (Nectomys)
Рід: (Neotomys)
Рід: (Nesoryzomys)
Рід: (Neusticomys)
Рід: (Noronhomys)
Рід: (Notiomys)
Рід: (Oecomys)
Рід: (Oligoryzomys)
Рід: (Oryzomys)
Рід: (Oxymycterus)
Рід: (Paralomys)
Рід: (Pearsonomys)
Рід: (Phaenomys)
Рід: (Phyllotis)
Рід: (Podoxymys)
Рід: (Pseudoryzomys)
Рід: (Punomys)
Рід: (Reithrodon)
Рід: (Rhagomys)
Рід: (Rheomys)
Рід: (Rhipidomys)
Рід: (Salinomys)
Рід: (Scapteromys)
Рід: (Scolomys)
Рід: (Sigmodon)
Рід: (Sigmodontomys)
Рід: (Tapecomys)
Рід: (Thalpomys)
Рід: (Thaptomys)
Рід: (Thomasomys)
Рід: (Wiedomys)
Рід: (Wilfredomys)
Рід: (Zygodontomys)
Підродина (Tylomyinae)
Рід: (Nyctomys)
Рід: (Otonyctomys)
Рід: (Ototylomys)
Рід: (Tylomys)
Родина: Мишеві (Muridae)
Підродина (Deomyinae)
Рід: (Acomys)
Рід: (Deomys)
Рід: (Lophuromys)
Рід: (Uranomys)
Підродина (Gerbillinae)
Рід: (Ammodillus)
Рід: (Brachiones)
Рід: (Desmodilliscus)
Рід: (Desmodillus)
Рід: (Dipodillus)
Рід: (Gerbilliscus)
Рід: (Gerbillurus)
Рід: (Gerbillus)
Рід: (Meriones)
Рід: (Microdillus)
Рід: (Pachyuromys)
Рід: (Psammomys)
Рід: (Rhombomys)
Рід: (Sekeetamys)
Рід: (Tatera)
Рід: (Taterillus)
Підродина (Leimacomyinae)
Рід: (Leimacomys)
Підродина Лофіомісові (Lophiomyinae)
Рід: Лофіоміс (Lophiomys)*
Підродина Мишеві (Murinae)
Рід: (Abditomys)
Рід: (Abeomelomys)
Рід: (Aethomys)
Рід: (Anisomys)
Рід: (Anonymomys)
Рід: Мишак (Apodemus)
Рід: (Apomys)
Рід: (Archboldomys)
Рід: (Arvicanthis)
Рід: (Baiyankamys)
Рід: (Bandicota)
Рід: (Batomys)
Рід: (Berylmys)
Рід: (Bullimus)
Рід: (Bunomys)
Рід: (Carpomys)
Рід: (Chiromyscus)
Рід: (Chiropodomys)
Рід: (Chiruromys)
Рід: (Chrotomys)
Рід: (Coccymys)
Рід: (Colomys)
Рід: (Conilurus)
Рід: (Crateromys)
Рід: (Crossomys)
Рід: (Cremnomys)
Рід: (Crunomys)
Рід: (Dacnomys)
Рід: (Dasymys)
Рід: (Dephomys)
Рід: (Desmomys)
Рід: (Diomys)
Рід: (Diplothrix)
Рід: (Echiothrix)
Рід: (Eropeplus)
Рід: (Golunda)
Рід: (Grammomys)
Рід: (Hadromys)
Рід: (Haeromys)
Рід: (Hapalomys)
Рід: (Heimyscus)
Рід: (Hybomys)
Рід: (Hydromys)
Рід: (Hylomyscus)
Рід: (Hyomys)
Рід: (Kadarsanomys)
Рід: (Komodomys)
Рід: (Lamottemys)
Рід: (Leggadina)
Рід: (Lemniscomys)
Рід: (Lenomys)
Рід: (Lenothrix)
Рід: (Leopoldamys)
Рід: (Leporillus)
Рід: (Leptomys)
Рід: (Limnomys)
Рід: (Lorentzimys)
Рід: (Macruromys)
Рід: (Madromys)
Рід: (Malacomys)
Рід: (Mallomys)
Рід: (Mammelomys)
Рід: (Margaretamys)
Рід: (Mastacomys)
Рід: (Mastomys)
Рід: (Maxomys)
Рід: (Melasmothrix)
Рід: (Melomys)
Рід: (Mesembriomys)
Рід: (Micalaemys)
Рід: (Microhydromys)
Рід: Мишка (Micromys)
Рід: (Millardia)
Рід: (Mirzamys)
Рід: (Muriculus)
Рід: (Musseromys)
Рід: Миша (Mus)
Рід: (Mylomys)
Рід: (Myomyscus)
Рід: (Myotomys)
Рід: (Nesokia)
Рід: (Nesoromys)
Рід: (Nilopegamys)
Рід: (Niviventer)
Рід: (Notomys)
Рід: (Oenomys)
Рід: (Otomys)
Рід: (Palawanomys)
Рід: (Papagomys)
Рід: (Parahydromys)
Рід: (Paraleptomys)
Рід: (Paramelomys)
Рід: (Parotomys)
Рід: (Paruromys)
Рід: (Paulamys)
Рід: (Pelomys)
Рід: (Phloeomys)
Рід: (Pithecheir)
Рід: (Pithecheirops)
Рід: (Pogonomelomys)
Рід: (Pogonomys)
Рід: (Praomys)
Рід: (Protochromys)
Рід: (Pseudohydromys)
Рід: (Pseudomys)
Рід: Пацюк (Rattus)
Рід: (Rhabdomys)
Рід: (Rhynchomys)
Рід: (Saxatilomys)
Рід: (Solomys)
Рід: (Sommeromys)
Рід: (Srilankamys)
Рід: (Stenocephalemys)
Рід: (Stochomys)
Рід: (Sundamys)
Рід: (Taeromys)
Рід: (Tarsomys)
Рід: (Tateomys)
Рід: (Thallomys)
Рід: (Thamnomys)
Рід: (Tokudaia)
Рід: (Tonkinomys)
Рід: (Tryphomys)
Рід: (Uromys)
Рід: (Vandeleuria)
Рід: (Vernaya)
Рід: (Xenuromys)
Рід: (Xeromys)
Рід: (Zelotomys)
Рід: (Zyzomys)
Надряд: Лавразіотерії (Laurasiatheria)
Ряд: Хижі (Carnivora)
Підряд: Псовиді (Caniformia)
Родина: Пандові (Ailuridae)
Рід: Панда (Ailurus)
Родина: Псові (Canidae)
Рід: Песець (Alopex)
Рід: Протопес (Atelocynus)
Рід: Пес (Canis)
Рід: Лисопес (Cerdocyon)
Рід: Хризоціон (Chrysocyon)
Рід: Куон (Cuon)
Рід: Лікаон (Lycaon)
Рід: Єнот (Nyctereutes)
Рід: Отоціон (Otocyon)
Рід: Зорро (Pseudalopex)
Рід: Спеотос (Speothos)*
Рід: Уроціон (Urocyon)*
Рід: Лис (Vulpes)
Родина: Ракунові (Procyonidae)
Рід: Олінґо (Bassaricyon)
Рід: Котофредка (Bassariscus)
Рід: Носуха (Nasua)
Рід: Коаті (Nasuella)
Рід: Кінкажу (Potos)
Рід: Ракун (Procyon)
Родина: Ведмедеві (Ursidae)
Рід: Афлюропода (Ailuropoda)*
Рід: Геларктос (Helarctos)*
Рід: Губач (Melursus)
Рід: Тремарктос (Tremarctos)
Рід: Ведмідь (Ursus)
Родина: Мустелові (Mustelidae)
Підродина Видрові (Lutrinae)
Рід: Аонікс (Aonyx)*
Рід: Калан (Enhydra)
Рід: Лонтра (Lontra)
Рід: Видра (Lutra)
Рід: Видротхір (Lutrogale)
Рід: Аріранія (Pteronura)
Підродина Мустелові (Mustelinae)
Рід: Теледу (Arctonyx)
Рід: Тайра (Eira)
Рід: Ґрізон (Galictis)
Рід: Росомаха (Gulo)
Рід: Зорила (Ictonyx)
Рід: Лінкодон (Lyncodon)
Рід: Куниця (Martes)
Рід: Борсук (Meles)
Рід: Медоїд (Mellivora)
Рід: Харсун (Melogale)
Рід: Мустела (Mustela)
Рід: Мінк (Neovison)
Рід: Пекілогал (Poecilogale)*
Рід: Таксідея (Taxidea)
Рід: Перегузня (Vormela)
Родина: Скунсові (Mephitidae)
Рід: Конепатус (Conepatus)
Рід: Скунс (Mephitis)
Рід: Мідавс (Mydaus)*
Рід: Спілогал (Spilogale)*
Родина: Отарієві (Otariidae)
Рід: Котик (Arctocephalus)*
Рід: Калорінус (Callorhinus)
Рід: Сивуч (Eumetopias)*
Рід: Неофока (Neophoca)*
Рід: Отарія (Otaria)*
Рід: Фокарктос (Phocarctos)*
Рід: Залофус (Zalophus)
Родина: Моржеві (Odobenidae)
Рід: Морж (Odobenus)*
Родина: Тюленеві (Phocidae)
Рід: Шапочник (Cystophora)*
Рід: Лахтак (Erignathus)
Рід: Тев'як (Halichoerus)*
Рід: Гістріофока (Histriophoca)*
Рід: Гідрурга (Hydrurga)
Рід: Лептоніхотес (Leptonychotes)*
Рід: Лободон (Lobodon)*
Рід: Міроунга (Mirounga)*
Рід: Монах (Monachus)
Рід: Омматофока (Ommatophoca)*
Рід: Паґофілус (Pagophilus)
Рід: Тюлень (Phoca)
Рід: Нерпа (Pusa)
Підряд: Котовиді (Feliformia)
Родина: (Prionodontidae)
Рід: (Prionodon)
Родина: Котові (Felidae)
Підродина Котові (Felinae)
Рід: Гепард (Acinonyx)*
Рід: Каракал (Caracal)*
Рід: Кіт (Felis)*
Рід: Тигрова кішка (Leopardus)*
Рід: Сервал (Leptailurus)*
Рід: Рись (Lynx)*
Рід: Манул (Otocolobus)*
Рід: Пардофеліс (Pardofelis)*
Рід: Азійська кішка (Prionailurus)*
Рід: Пумa (Puma)*
Підродина Пантерові (Pantherinae)
Рід: Димчастий леопард (Neofelis)*
Рід: Пантера (Panthera)*
Родина: Гієнові (Hyaenidae)
Рід: Крокута (Crocuta)
Рід: Гієна (Hyaena)
Рід: Протелес (Proteles)
Родина: Мангустові (Herpestidae)
Рід: Атілакс (Atilax)
Рід: Бдеоґал (Bdeogale)
Рід: Кузіманза (Crossarchus)
Рід: Цініктіс (Cynictis)
Рід: Долоґал (Dologale)
Рід: Гелоґал (Helogale)
Рід: Мангуст (Herpestes)
Рід: Іхневмія (Ichneumia)
Рід: Ліберіктус (Liberiictis)
Рід: Мунго (Mungos)
Рід: Парацініктіс (Paracynictis)
Рід: Рінхоґал (Rhynchogale)
Рід: Суріката (Suricata)
Родина: Віверові (Viverridae)
Рід: Бінтуронг (Arctictis)
Рід: Арктоґалідія (Arctogalidia)
Рід: Хротоґал (Chrotogale)
Рід: Цівета (Civettictis)
Рід: Ціноґал (Cynogale)
Рід: Діплоґал (Diplogale)
Рід: Генета (Genetta)
Рід: Геміґалус (Hemigalus)
Рід: Макроґалідія (Macrogalidia)
Рід: Паґума (Paguma)
Рід: Мусанг (Paradoxurus)
Рід: Пояна (Poiana)
Рід: Вівера (Viverra)
Рід: Віверікула (Viverricula)
Родина: Нандінієві (Nandiniidae)
Рід: Нандінія (Nandinia)
Родина: Фаланукові (Eupleridae)
Підродина Фаланукові (Euplerinae)
Рід: Фоса (Cryptoprocta)
Рід: Фаланук (Eupleres)
Рід: Фаналока (Fossa)
Підродина Галідієві (Galidiinae)
Рід: Ґалідія (Galidia)
Рід: Ґалідіктіс (Galidictis)
Рід: Мунґотіктіс (Mungotictis)
Рід: Саланоя (Salanoia)
Ряд: Парнопалі (Artiodactyla)
Підряд: Мозоленогі (Tylopoda)
Родина: Верблюдові (Camelidae)
Рід: Верблюд (Camelus)
Рід: Лама (Lama)
Підряд: Свиневиді (Suina)
Родина: Свиневі (Suidae)
Рід: Бабіруса (Babyrousa)
Рід: Гілохерус (Hylochoerus)*
Рід: Бородавник (Phacochoerus)
Рід: Свинка (Porcula)*
Рід: Потамохерус (Potamochoerus)*
Рід: Cвиня (Sus)
Родина: Пекарієві (Tayassuidae)
Рід: Катаґонус (Catagonus)
Рід: Пекарі (Pecari)
Рід: Таясу (Tayassu)*
Підряд: Whippomorpha
Інфраряд: Китоподібні (Cetacea)
Парворяд: Беззубі кити (Mysticeti)
Родина: Китові (Balaenidae)
Рід: Кит (Balaena)*
Рід: Справжній кит (Eubalaena)*
Родина: Смугачеві (Balaenopteridae)
Рід: Смугач (Balaenoptera)*
Рід: Горбань (Megaptera)*
Родина: Сірокитові (Eschrichtiidae)
Рід: Сірокит (Eschrichtius)
Родина: Новокитові (Neobalaenidae)
Рід: Сірокит (Caperea)
Парворяд: Зубаті кити (Odontoceti)
Надродина: Кашалотуваті (Physeteroidea)
Родина: Когієві (Kogiidae)
Рід: Когія (Kogia)
Родина: Кашалотові (Physeteridae)
Рід: Кашалот (Physeter)
Надродина: Дзьоборилуваті (Ziphioidea)
Родина: Дзьоборилові (Ziphiidae)
Рід: Берардіус (Berardius)
Рід: Пляшконіс (Hyperoodon)
Рід: Індопекатус (Indopacetus)
Рід: Мезоплодон (Mesoplodon)*
Рід: Тасмакетус (Tasmacetus)
Рід: Дзьоборил (Ziphius)
Надродина: Дельфінуваті (Delphinoidea)
Родина: Дельфінові (Delphinidae)
Рід: Головорил (Cephalorhynchus)*
Рід: Дельфін (Delphinus)*
Рід: Фереза (Feresa)
Рід: Гринда (Globicephala)*
Рід: Ґрампус (Grampus)
Рід: Лагеноделфіс (Lagenodelphis)*
Рід: Глекорил (Lagenorhynchus)*
Рід: Ліссоделфіс (Lissodelphis)*
Рід: Оркелла (Orcaella)
Рід: Орка (Orcinus)*
Рід: Динеголовець (Peponocephala)*
Рід: Псевдоорка (Pseudorca)
Рід: Тукуксі (Sotalia)
Рід: Сюса (Sousa)
Рід: Стенелла (Stenella)*
Рід: Стено (Steno)*
Рід: Афаліна (Tursiops)
Родина: Фоценові (Phocoenidae)
Рід: Неофоцена (Neophocaena)
Рід: Фоцена (Phocoena)*
Рід: Фоценіда (Phocoenoides)
Родина: Нарвалові (Monodontidae)
Рід: Білуха (Delphinapterus)
Рід: Нарвал (Monodon)
Надродина: Платаністуваті (Platanistoidea)
Родина: Платаністові (Platanistidae)
Рід: Платаніста (Platanista)
Надродина: Ініюваті (Inioidea)
Родина: Інієві (Iniidae)
Рід: Інія або Бото (Inia)
Родина: Францисканові (Pontoporiidae)
Рід: Францискана (Pontoporia)
Надродина: Байджуваті (Lipotoidea)
Родина: Байджеві (Lipotidae)
Рід: Байджі (Lipotes)
Інфраряд: Ancodonta
Родина: Бегемотові (Hippopotamidae)
Рід: Херопсіс (Choeropsis)*
Рід: Бегемот (Hippopotamus)
Підряд: Жуйні (Ruminantia)
Інфраряд: Tragulina
Родина: Напові (Tragulidae)
Рід: Гіемосхус (Hyemoschus)
Рід: Мосхіола (Moschiola)
Рід: Напу (Tragulus)
Інфраряд: Pecora
Родина: Кабаргові (Moschidae)
Рід: Кабарга (Moschus)
Родина: Оленеві (Cervidae)
Підродина Сарнові (Capreolinae)
Рід: Лось (Alces)
Рід: Сарна (Capreolus)
Рід: Карібу (Rangifer)
Рід: Гемал (Hippocamelus)
Рід: Мазама (Mazama)
Рід: Одокойлевс (Odocoileus)
Рід: Бластоцерус (Blastocerus)*
Рід: Озототцерос (Ozotoceros)
Рід: Пуду (Pudu)
Підродина Оленеві (Cervinae)
Рід: Мунтжак (Muntiacus)
Рід: Мілу (Elaphodus)*
Рід: Лань (Dama)
Рід: Аксис (Axis)
Рід: Баразінґа (Rucervus)
Рід: Мілу (Elaphurus)*
Рід: Самбар (Rusa)
Рід: Олень (Cervus)
Підродина Гідропотові (Hydropotinae)
Рід: Гідропот (Hydropotes)
Родина: Вилорогові (Antilocapridae)
Рід: Вилоріг (Antilocapra)
Родина: Жирафові (Giraffidae)
Рід: Жирафа (Giraffa)
Рід: Окапі (Okapia)
Родина: Бикові (Bovidae)
Підродина Імпалові (Aepycerotinae)
Рід: Імпала (Aepyceros)
Підродина Хартебістові (Alcelaphinae)
Рід: Хартебіст (Alcelaphus)*
Рід: Гірола (Beatragus)
Рід: Гну (Connochaetes)
Рід: Бонтебок (Damaliscus)
Підродина Антилопові (Antilopinae)
Рід: Дібатаг (Ammodorcas)
Рід: Спрінгбок (Antidorcas)
Рід: Антилопа (Antilope)
Рід: Бейра (Dorcatragus)
Рід: Евдоркас (Eudorcas)
Рід: Газель (Gazella)
Рід: Ґеренук (Litocranius)
Рід: Дік-дік (Madoqua)
Рід: Нангер (Nanger)
Рід: Неотрагус (Neotragus)*
Рід: Кліпспрінгер (Oreotragus)
Рід: Орібі (Ourebia)
Рід: Прокарпа (Procapra)
Рід: Стінбок (Raphicerus)
Рід: Сайга (Saiga)
Підродина Бикові (Bovinae)
Рід: Бізон (Bison)
Рід: Бик (Bos)
Рід: Нілґай (Boselaphus)*
Рід: Буйвіл (Bubalus)
Рід: Саола (Pseudoryx)*
Рід: Буфало (Syncerus)
Рід: Чікара (Tetracerus)
Рід: Няла (Tragelaphus)
Підродина Козлові (Caprinae)
Рід: Аоудад (Ammotragus)
Рід: Такін (Budorcas)
Рід: Козел (Capra)
Рід: Сероу (Capricornis)
Рід: Тар (Hemitragus)
Рід: Горал (Naemorhedus)
Рід: Оремнос (Oreamnos)*
Рід: Вівцебик (Ovibos)
Рід: Баран (Ovis)
Рід: Чіру (Pantholops)
Рід: Барал (Pseudois)
Рід: Скельниця (Rupicapra)
Підродина Дукерові (Cephalophinae)
Рід: Дукер (Cephalophus)
Рід: Філантомба (Philantomba)
Рід: Сільвікапра (Sylvicapra)*
Підродина Козлоконеві (Hippotraginae)
Рід: Адакс (Addax)
Рід: Козлокінь (Hippotragus)*
Рід: Орикс (Oryx)
Підродина Редункові (Reduncinae)
Рід: Коб (Kobus)
Рід: Пелея (Pelea)
Рід: Редунка (Redunca)*
Ряд: Рукокрилі (Chiroptera)
Підряд: Крилани (Megachiroptera)
Родина: Криланові (Pteropodidae)
Підряд: Кажани (Microchiroptera)
Інфраряд: Yinochiroptera
Родина: Джмелекажанові (Craseonycteridae)
Родина: Гіпосідерові (Hipposideridae)
Родина: Меґадермові (Megadermatidae)
Родина: Борозноносові (Nycteridae)
Родина: Підковикові (Rhinolophidae)
Родина: Rhinonycteridae
Родина: Мишехвостові (Rhinopomatidae)
Інфраряд: Yangochiroptera
Родина: Цистугові (Cistugidae)
Родина: Мішкокрилові (Emballonuridae)
Родина: Фуріптерові (Furipteridae)
Родина: Довгокрилові (Miniopteridae)
Родина: Молосові (Molossidae)
Родина: Мормопсові (Mormoopidae)
Родина: Пекапекові (Mystacinidae)
Родина: Присосконогові (Myzopodidae)
Родина: Лійковухові (Natalidae)
Родина: Ноктилієві (Noctilionidae)
Родина: Листоносові (Phyllostomidae)
Родина: Дискокрилові (Thyropteridae)
Родина: Лиликові (Vespertilionidae)
Ряд: Eulipotyphla
Родина: Їжакові (Erinaceidae)
Підродина Їжакові (Erinaceinae)
Рід: Ателерікс (Atelerix)
Рід: Їжак (Erinaceus)
Рід: Їжачок (Hemiechinus)*
Рід: Мезехінус (Mesechinus)
Рід: Парехінус (Paraechinus)*
Підродина Галеріцінові (Galericinae)
Рід: Ехіносорекс (Echinosorex)*
Рід: Гімнура (Hylomys)*
Рід: Неогіломіс (Neohylomys)
Рід: Неотетракус (Neotetracus)
Рід: Подогімнура (Podogymnura)
Родина: Незофонтові (Nesophontidae)
Рід: Незофонт (Nesophontes*)
Родина: Щілинозубові (Solenodontidae)
Рід: Щілинозуб (Solenodon)
Родина: Мідицеві (Soricidae)
Родина: Кротові (Talpidae)
Ряд: Непарнопалі (Perissodactyla)
Родина: Коневі (Equidae)
Рід: Кінь (Equus)
Родина: Тапірові (Tapiridae)
Рід: Тапір (Tapirus)
Родина: Носорогові (Rhinocerotidae)
Рід: Рогозвір (Ceratotherium)*
Рід: Дворогоніс (Dicerorhinus)*
Рід: Дворожець (Diceros)*
Рід: Носоріг (Rhinoceros)*
Ряд: Панголіноподібні (Pholidota)
Родина: Панголінові (Manidae)
Рід: Панголін (Manis)*
Рід: Фатагінус (Phataginus)
Рід: Смутсія (Smutsia)
Рід: Уроманіс (Uromanis)

* — Навівши курсор на зірочку, можна почитати етимологію слова